26 de novembre de 2014

Avís legal

Avís legal

CONDICIONS GENERALS

El present avís legal recull les Condicions Generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web http://www.escoladiesi.com, amb raó social DIESI ESCOLA DE MÚSICA SCP (d’ara endavant ESCOLA DIESI), cif J-62331053 i adreça fiscal C/ TINENT FLOMESTA 6-8-10 08028 BARCELONA. L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes Condicions Generals en la versió publicada en el moment en què l’Usuari accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets. Si s’escau, la utilització d’aquests serveis significarà l’acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables. ESCOLA DIESI es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals així com qualsevol altra condició general o particular, reglaments d’ús, instruccions o avisos que resultin d’aplicació.

Així mateix, ESCOLA DIESI es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el lloc web en qualsevol moment. L’accés, navegació i ús del lloc web és responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa aquest es compromet a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita eximint ESCOLA DIESI, per tant, de qualsevol ús il·legítim que pugui dur a terme el Usuari de la present pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts del lloc web (incloent entre altres, bases de dades, imatges, dibuixos, fotografies, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de ESCOLA DIESI o aquesta ha obtingut les preceptives autoritzacions per utilitzar i inclusió en la pàgina web. Les marques, noms comercials i signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de ESCOLA DIESI o està legitimada per al seu ús, pel que està prohibida la seva utilització sense l’expressa autorització per part de ESCOLA DIESI. Per tant, ESCOLA DIESI autoritza els Usuaris del lloc web a utilitzar, visualitzar, imprimir o descarregar els continguts del lloc web únicament i exclusivament per a ús privat.

Així mateix, queda terminantment prohibit qualsevol comunicació i/o distribució d’aquests continguts amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració o descompilació. Per a qualsevol ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment exprés del titular dels drets de què es tracti, sense que en cap cas la falta de resposta pugui ser considerada autorització presumpta. Queda terminantment prohibit suprimir o manipular el distintiu de “copyright” o qualsevol altra indicació que reflecteixi la subjecció de l’objecte a drets d’autor o marca registrada i també els sistemes de protecció o empremtes digitals que poguessin estar inclosos en els continguts.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

En el lloc web l’usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, etc. Aquests enllaços no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per la visita d’aquests llocs de destinació i per això no es responsabilitza del resultat obtingut a través dels mateixos. Els hiperenllaços continguts en el lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers, per la qual cosa ESCOLA DIESI no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin figurar en aquestes pàgines i, que en cap cas impliquen cap relació entre ESCOLA DIESI i les persones o entitats titulars d’aquests continguts.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

ESCOLA DIESI es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions en la informació continguda en el seu lloc web o en la configuració i presentació d’aquest, així com suspendre temporalment l’accés a aquest. Tant l’accés a aquest lloc web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui els fa. ESCOLA DIESI no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació. No obstant això, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), o dels fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del lloc web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

La legislació aplicable al contingut del lloc web de ESCOLA DIESI serà l’espanyola i la jurisdicció a la qual se sotmet el titular d’aquesta pàgina per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués derivar de la seva relació amb l’Usuari és a la dels jutjats i Tribunals competents de Madrid, Espanya.

POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT

ESCOLA DIESI està compromesa amb el respecte a la intimitat de l’usuari i la protecció de les seves dades personals. Per això, el lloc web adopta les mesures exigides per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com les mesures de seguretat previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre , pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a través del correu electrònic admin@escoladiesi.com o mitjançant escrit a ESCOLA DIESI al C/ Tinent Flomesta, 6-8-10, 08028 Barcelona.